Program „Bezpieczny Kredyt 2%” funkcjonujący od drugiej połowy 2023 r. cieszy się dużą popularnością. Daje dostęp do korzystnego kredytowania zakupu nieruchomości, z rządową dopłatą przez pierwsze 10 lat. Dlatego myśląc o zakupie pierwszej nieruchomości, warto dowiedzieć się, dla kogo przeznaczony jest ten dotowany kredyt 2%, a także na jakich zasadach jest on udzielany.

Kredyt 2% – od kiedy można składać wnioski

Wnioski o dopłatę do kredytu hipotecznego w ramach rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” (który z racji swojego przeznaczenia funkcjonuje także pod nazwą kredyt 2% dla młodych) są przyjmowane od 3 lipca 2023 r. Realizacja programu jest przewidziana do końca 2027 r., z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Jest więc sporo czasu na decyzję i złożenie wniosku. Nie warto jednak zwlekać, jeśli myślimy o zakupie pierwszej w życiu nieruchomości mieszkalnej. Wymogi dotyczące wkładu własnego, zdolności kredytowej oraz wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych w regularnej ofercie banków stanowią obecnie przeszkodę dla wielu osób wchodzących dopiero w życie. Tu z pomocą przychodzi im kredyt 2%.

Bezpieczny Kredyt 2 procent – dla kogo

Program dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych kredytów hipotecznych to wsparcie skierowane do osób przed 45. rokiem życia, nieposiadających dotychczas prawa do nieruchomości mieszkalnej. Jest przez to nazywany programem kredyt 2% dla młodych. Przedsięwzięcie jest prowadzone na podstawie zapisów m.in. Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, która szczegółowo określa warunki, na jakich udzielany jest „Bezpieczny Kredyt 2%”. Procedura związana z wnioskowaniem o „Bezpieczny Kredyt 2%” jest dość prosta i nie różni się znacząco od „zwykłego” kredytu hipotecznego (choć jest dłuższa – na decyzję trzeba czekać nawet do 2 miesięcy). Warto jednak zawczasu sprawdzić najważniejsze informacje i fakty dotyczącego tego produktu.

„Bezpieczny Kredyt 2%” – na co zwrócić uwagę. Kluczowe założenia programu

 • Wiek kredytobiorcy w dniu składania wniosku poniżej 45 lat (w przypadku wnioskowania o kredyt 2% z małżonkiem lub drugim rodzicem wspólnego dziecka, warunek dotyczy przynajmniej jednego z wnioskujących).
 • Prowadzenie przez kredytobiorcę gospodarstwa domowego na terenie RP lub prowadzenie go poza terytorium Polski (posiadając obywatelstwo polskie lub prowadząc gospodarstwo domowe z osobą je posiadającą).
 • Nieposiadanie wcześniej nieruchomości mieszkalnej na terenie RP (domu, mieszkania, udziałów w nich, prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Zapis ten dotyczy zarówno singli, jak i pary tworzące określone przez ustawę gospodarstwo domowe).
 • Niebycie stroną kredytu hipotecznego (w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku), jednak ustawodawca dopuszcza do uczestnictwa w programie osoby posiadające już kredyt na zakup gruntu pod budowę domu.
 • Dopłata jest realizowana przez maksymalnie 120 miesięcy (10 lat), z oprocentowaniem stałym aktualizowanym po 60 miesiącach (po 5 latach).
 • Raty malejące (ze stałą ratą kapitałową) przez 120 miesięcy, następnie raty równe (z możliwością złożenia wniosku o malejące).
 • Minimalny czas kredytowania 15 lat (maksymalnie 30–35 lat, zależnie od banku).
 • Maksymalna kwota kredytu na zakup nieruchomości lub prawa do nieruchomości spółdzielczej – 500 000 zł dla jednoosobowego gospodarstwa (tzw. singiel bez dzieci, z dzieckiem do 600 000 zł), 600 000 zł dla wspólnych gospodarstw domowych, czyli np. małżeństwa lub rodziców wspólnego dziecka.
 • 100 000 zł na dokończenie budowy domu prowadzonej dotychczas za gotówkę (dla jednoosobowych gospodarstw domowych) albo 150 000 zł dla małżeństw lub tzw. singli z dzieckiem,
 • Brak limitu ceny za metr kwadratowy lub powierzchni nieruchomości.
 • Wkład własny nie jest wymagany (Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić gwarancji). Jeśli jednak jest wnoszony, nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Warto też dodać, że po zakończeniu okresu dopłat (czyli po 10 latach), jeśli rata kredytu bez dopłaty będzie wyższa niż pierwsza rata po dopłacie, bank może się zgodzić na wydłużenie okresu kredytowania (celem obniżenia wysokości raty), nie więcej jednak jak na 5 lat.

Uzyskaj kredyt na mieszkanie lub dom. Skorzystaj ze wsparcia eksperta finansowego Home Premium.

Pomagamy uzyskać finansowanie zakupu nieruchomości, także w formule programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub porady eksperta finansowego, możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, by poznać możliwości uzyskania kredytu na wymarzone mieszkanie lub dom!

Dowiedz się więcej

Kredyt 2% – na co można przeznaczyć

„Bezpieczny Kredyt 2%” jest przeznaczony na zakup nieruchomości mieszkalnej. Może to być mieszkanie w budynku wielorodzinnym (bloku) lub dom wolnostojący. Kredyt 2% co do zasady przeznaczony jest na pokrycie całości albo części wydatków związanych z:

 • budową domu jednorodzinnego (także jego wykończeniem), jak też nabyciem gruntu (całości lub części parceli) przeznaczonego na tę budowę,
 • nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (także z jego wykończeniem lub remontem),
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej w ramach tzw. kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jednocześnie warto podkreślić, że „Bezpieczny Kredyt 2%” nie zostanie udzielony w przypadku, gdy kredytobiorca będzie o niego wnioskować, aby:

 • jedynie sfinansować remont lub wyposażenie lokalu mieszkalnego lub domu,
 • opłacić przebudowę domu jednorodzinnego,
 • skredytować zakup nieruchomości na podstawie cesji z umowy deweloperskiej podpisanej po wejściu w życie „Bezpiecznego Kredytu 2%”,
  nabyć tylko część udziałów w nieruchomości (wyjątek stanowi sytuacja, gdy kredytobiorca chce sfinansować wykupienie pozostałych udziałów w nieruchomości, w której ma udział spadkowy nieprzekraczający 50% i nie zamieszkuje w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku).

Nie wolno też zapomnieć o tym, że kredytobiorca może utracić prawo do dopłat. Będzie to miało miejsce m.in. w sytuacji, gdy:

 • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub uzyskania prawa do mieszkania kredytobiorca nie rozpocznie prowadzenia gospodarstwa domowego w tej nieruchomości,
 • lokal lub jego część jest użyczany lub wynajmowany w okresie otrzymywania dopłat,
 • mieszkanie lub dom zostały sprzedane (z wyjątkiem przeniesienia własności na drugiego kredytobiorcę),
 • kredytobiorca lub ustawowo określony partner wejdzie w posiadanie innej nieruchomości mieszkalnej w okresie po tym, jak otrzymał kredyt 2%.

Co istotne, w przypadku, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo związane z udzieleniem kredytu 2% (np. złożenie fałszywych oświadczeń), w ciągu 45 dni od uprawomocnienia wyroku musi zwrócić całą otrzymaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi. Zwrot środków następuje na konto Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Kredyt 2% – kto udziela „Bezpiecznego Kredytu 2%” i ile wniosków już złożono

W ciągu trzech miesięcy od startu programu do końca września 2023 r. banki komercyjne biorące w nim udział otrzymały ponad 47 tys. wniosków kredytowych, a liczba podpisanych umów wyniosła ok. 12 tys.

Pamiętaj, że eksperci kredytowi Home Premium pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytowania. Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj też:

Pospiesz się z kredytem mieszkaniowym!

Pospiesz się z kredytem mieszkaniowym!

Kredyt mieszkaniowy – najpopularniejszy sposób zakupu mieszkań w Polsce – staje się coraz trudniejszy do zdobycia. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie – na gorsze dla pożyczających. Dlatego z wzięciem kredytu należy się spieszyć: to ostatni dzwonek, aby otrzymać pieniądze na mieszkanie lub dom na dobrych warunkach.

czytaj dalej